Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Extra Årsmöte

23 SEP 2021 13:19
Den 6 oktober kl 18.30 - Digitalt via teams
  • Skapad: 23 SEP 2021 13:19

Dagordning;
 
Kallelse och dagordning för extra årsmöte Storumans Idrottsklubb
När: 2021-10-06 kl 18.30
Var: digitalt via Teams - länk till mötet finns under dagordningen
 
§1. Mötets öppnande
 
§2. Val av mötesordförande och sekreterare
 
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 
§4. Fastställande av dagordning
 
§5. Årsmötets behöriga utlysande
 
§6. Start och inval av ny sektion i Storumans Idrottsklubb - gymnastik
 
§7. Val av representant från gymnastiken att ingå i SIK huvudstyrelse
 
§8. Ansöka om medlemskap i SF - Gymnastik
 
§9. Mötets avslutande
 
Länk till mötet
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQwYTQyNWUtOGZiYS00MDgxLWFmODItMjYyZTdhZGJmMWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b7d2771-2839-4873-906e-4b40b7ada9e1%22%2c%22Oid%22%3a%223792860f-26db-4fbc-8d2b-d3ac6f9efac6%22%7d
Skribent: Anna Ludvigsson
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

Postadress:
Storumans IK
Kansliet, Vildmannahallen, Lokgränd
92331 Storuman

Kontakt:
Tel: +4695177888
Fax: +4695177838
E-post: kansli@storumansik.n...

Se all info